Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Оголошення про конкурси

Новини Презентація книги-альбому «Музей волинської ікони»

Презентація книги-альбому «Музей волинської ікони»18 квітня 2013р., 16:19

Книга-альбом «Музей волинської ікони» вийшла друком у грудні 2012 року на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга» 2012 року. Видавець і виготовлювач «Видавничий дім АДЕФ-Україна». У книзі, випущеній накладом у тисячу примірників, вперше представлена колекція сакрального мистецтва Музею волинської ікони з докладним описом і повноколірними репродукціями більше ста кращих експонатів та їх фрагментів. Значна кількість представлених пам’яток формує цілісне уявлення про художні та стильові особливості феномену «волинська ікона». Твори систематизовані, класифіковані і представлені у розділах: «Волинський іконопис XVI—XVIII ст.», «Релігійний живопис західноєвропейської традиції XVIII — XIX ст.» та «Різьблення і скульптура XVII — початку XIX ст.». Окремий розділ альбому присвячений Холмській Чудотворній іконі Богородиці, унікальній пам’ятці візантійського мистецтва константинопольського письма ХІ ст. Він знайомить з історією і традицією пошанування Чудотворного образу та містить статтю Людмили Міляєвої, дійсного члена Академії мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслуженого діяча мистецтв України «Ікона Холмської Богоматері очима Якова Суші».
Відкриває книгу вступне слово директора Волинського краєзнавчого музею, заслуженого працівника культури Анатолія Силюка. Історія формування збірки Музею волинської ікони висвітлена у статті Євгенії Ковальчук, заступника директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею, кандидата історичних наук. Автором статті «Волинський іконопис XVI—XVIII ст.» є Володимир Александрович — доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, професор Варшавського університету. Атрибуція і супроводжуюча інформація до кожної ікони – Світлани Василевської та Ангеліни Вигоднік, провідних наукових співробітників Музею волинської ікони. Характеристика релігійного живопису західноєвропейської традиції XVIII — XIX ст. подана Людмилою Карпюк, провідним науковим співробітником Музею волинської ікони. Автор дослідження пам’яток різьблення і скульптури XVII — початку XIX ст. – Тетяна Єлісєєва, завідувач Музею волинської ікони.
Мета цього видання – ввести у науковий обіг зразки іконопису високого мистецького рівня, які демонструються у експозиції і зберігаються у фондосховищах музею, доповнити недосліджені сторінки національної культури і познайомити широке коло читачів з багатою духовною спадщиною Волині.
Книга–альбом видана українською і англійською мовами для популяризації духовної спадщини Волині не лише в Україні, але й за кордоном, її презентації для іноземних туристів. Альбом має 400 сторінок та 211 ілюстрацій. Дизайн книги продуманий так, що у всіх елементах декоративного оздоблення – рамках, заставках, форзаці, обкладинці – використані орнаментальні мотиви тла волинських ікон.
Видання викликало резонанс у науковому та мистецькому середовищі. У лютому 2013 року відбулася презентація книги у митрополичих палатах Національного заповідника «Софія Київська». У презентації взяли участь представники творчої, наукової, політичної еліти України, духовенство, співробітники музеїв, мистецтвознавці, реставратори.
Книга адресована фахівцям – мистецтвознавцям, історикам, краєзнавцям, музейним працівникам, колекціонерам, а також широкому колу читачів, які цікавляться культурою та мистецтвом України.