Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Нормативно-правові акти


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

                                  НАКАЗ                                   

16 червня 2016 року                                                                                    № 67

м. Луцьк


Про проведення обласного конкурсу виконавців на струнно-смичкових 

інструментах серед учнівпочаткових спеціалізованих мистецьких

навчальних закладів

                                        Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області

                                                                       30 червня 2016 року

                                                            за № 20/1466

Навиконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/28, з метою виявлення найбільш здібних виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, оцінки рівня методичної роботи викладачів

НАКАЗУЮ:

1. Провести 02 березня 2017 року обласний конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського (скрипка) початок о 10.00 годині, Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена (віолончель) початок                                        о 12.00 годині (далі – Конкурс).

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додається).

3. Доручити підготовку та проведення Конкурсу Обласному науково-методичного центру культури (Рожнова Л.В.).

4. Обласному науково-методичному центру культури розробитиі в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, забезпечити вирішення організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням              ІІІ туру (заключного) Конкурсу.

5. Начальникам відділів, секторів культури, культури і туризму  райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, директорам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області провести відповідну роботу щодо участі учнів і викладачів у Конкурсі.

Взяти до уваги, що витрати на проїзд і добові за рахунок організацій, які відряджають.

6. Директорові Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Панасюку В.Г. забезпечити організацію і належні умови для проведення ІІІ туру (заключного) Конкурсу та участь викладачів училища у роботі журі.

7. Начальникові управління культури Луцької міської ради Гнатів Т.Ф. сприяти у наданні приміщення Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена та створити належні умови для проведення Конкурсу.

8. Головному спеціалістові управління культури облдержадміністрації Юфимчук І.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                              В.Дмитрук

Юфимчук 757 112

                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                        Наказ управління культури облдержадміністрації 

                                                                                                                        16 червня 2016 року № 67

                                                                                                                   Зареєстровано в Головному територіальному управлінні

                                                                                                                    юстиції у Волинській області

                                                                                                                   30 червня 2016 року  за № 20/1466                

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу виконавців на струнно-смичковихінструментах серед учнів 

початкових спеціалізованихмистецьких навчальних закладів

І. Загальні положення

 Обласний конкурс виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  проводиться управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласним науково-методичним центром культури(далі– Конкурс).

ІІ. Мета Конкурсу

2.1.  Виявлення та підтримка обдарованої молоді, надання перспективним талановитим учням можливості творчого спілкування, активізація роботи викладачів струнно-смичкових відділів із вдосконалення методики викладання.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

популяризація виконавства на струнно-смичкових інструментах;

розвиток та підвищення рівня виконавської майстерності учнів шкіл естетичного виховання;

привернення уваги широких кіл громадськості до юних талантів області,орієнтованих на популяризацію кращих зразків інструментальної музики;

оцінки рівня методичної роботи, обмін творчими досягненнями, розповсюдження досвіду роботи провідних викладачів.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

3.2. Вікові категорії:

І категорія – до 9 років включно;

ІІ категорія – з 10 до 11 років включно;

ІІІ категорія – з 12 до 13 років включно;

ІVкатегорія –  від 14 років.

Вік учасника визначається на період ІІІ туру (заключного) Конкурсу.

3.3. Для участі у ІІ турі (регіональному) Конкурсу подається заявка учасника в електронному вигляді, підписана директором навчального закладу у базову школу до 13 лютого 2017 року.

3.4. Заявки (згідно з додатком) на ІІІ тур (заключний) та звіти про ІІ тур (регіональний) подаються до 24 лютого 2017 року за адресою: Обласний науково-методичний центр культури, 43025, м. Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 16. Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723546. E-mail: nmckv@ukr.net. До заявки додається посвідчення особи учасника (паспорт або свідоцтво про народження).

Обробку персональних даних проводити Обласному науково-методичному центру згідно Закону України «Про захист персональних даних».

За достовірність даних на учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу відповідає директор базової школи.

Заявки, надіслані несвоєчасно, та ті, що не відповідають встановленому зразку, не розглядаються.

ІV. Умови проведення Конкурсу

         4.1. Конкурс проводиться у три тури:

         І тур (відбірковий) – у всіх початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області до 10 лютого 2017 року.

ІІ тур (регіональний)  –  у базових школах за таким графіком:

Ковельська школа мистецтв – 14 лютого 2017 року;

Луцька музична школа № 1 імені ФридерикаШопена – 15 лютого                   2017 року;

Луцька музична школа № 2 – 16 лютого 2017 року;

Володимир-Волинська музична школа  – 17 лютого 2017 року.

Порядок виступів конкурсантів визначає оргкомітет.

ІІІ тур (заключний) – 02 березня 2017 року у приміщенні Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського (скрипка) початок о 10.00 годині, Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена (віолончель) початок о 12.00 годині.

 На ІІІ тур (заключний) відбираються конкурсанти, які отримали у ІІ турі (регіональному) не нижче 12 балів.

         4.2. Критерії оцінювання:

постановка, інтонація, звуковедення, техніка виконання, відповідність репертуару виконавським можливостям. дотримання програмних вимог.

V. Програмні вимоги Конкурсу

І, ІІ категорії: твір великої форми; п’єса.

ІІІ, ІV категорії: етюд; твір великої форми; п’єса.

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Голова журі І туру (відбіркового) – директор початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, члени журі – викладачі струнно-смичкового відділушколи.

6.2. Голова журі ІІ туру (регіонального) – викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, члени журі – завідувачі струнно-смичковими відділами шкіл.

6.3. Для оцінювання виступів учасників ІІІ туру (заключного) утворюється журі, до складу якого входять авторитетні фахівці в галузі культури і мистецтв.

6.4. Виступи оцінюються за 15-бальною системою.

VІІ. Нагородження учасників

7.1. Переможцем Конкурсу є учасник, який отримав 15 балів, лауреатами – конкурсанти, які зайняли І, ІІ, ІІІ місця у кожній номінації.

7.2. Переможець і лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами управління культури облдержадміністрації.

                                Начальник відділу культури і мистецтв                                          Назаревич М.Р.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

16 червня 2016 року                    м. Луцьк                                                         № 66

Про проведення обласного конкурсу хорових колективів

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

                                                                                Зареєстровано в Головному

                                                                                  територіальному управлінні

                                                                                      юстиції у Волинській області

                                                                                      30 червня 2016 року

                                                      за № 19/1465

На виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/28, з метою збереження, відродження та популяризації хорового мистецтва, посилення його впливу на формування світогляду і духовності молодого покоління, підвищення виконавського рівня та активізації роботи дитячих хорових колективів

НАКАЗУЮ:

1. Провести 28 березня 2017 року у Палаці культури міста Луцька обласний конкурс хорових колективів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (далі – Конкурс). Початок о 10.00 годині.

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу хорових колективів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додається).

3. Доручити підготовку та проведення Конкурсу Обласному науково-методичному центру культури (Рожнова Л.В.).

4. Обласному науково-методичному центру культури розробити та в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням Конкурсу.

5. Начальникам відділів, секторів культури, культури і туризму  райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, управління культури Луцької міської ради, директорам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів забезпечити участь хорових колективів у Конкурсі.

Взяти до уваги, що витрати на проїзд і добові за рахунок організацій, які відряджають.

6. Начальникові управління культури Луцької міської ради Гнатів Т.Ф. сприяти у наданні приміщення Палацу культури міста Луцька та створити належні умови для проведення Конкурсу. Забезпечити роботу необхідних служб.

7. Директорові Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Панасюку В.Г. забезпечити участь викладачів училища у роботі журі Конкурсу.

8. Головному спеціалістові управління культури облдержадміністрації Юфимчук І.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.                                                                       

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                              В. Дмитрук

Юфимчук 757 112

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                           Наказ управління культури

          облдержадміністрації

          16 червня 2016 року №66

                                                                                Зареєстровано в Головному

                                                                                  територіальному управлінні

                                                                                      юстиції у Волинській області

                                                                                      30 червня 2016 року

                                                      за № 19/1465

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу хорових колективів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

І. Загальні положення

Обласний конкурс хорових колективів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів проводиться управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласним науково-методичним центром культури (далі – Конкурс).

ІІ. Мета Конкурсу

2.1. Збереження і розвиток традицій хорового співу, популяризація вокально-хорового мистецтва, пропаганда кращих творів української і світової класики, підвищення виконавського рівня та активізація роботи дитячих хорових колективів, розширення творчих зв’язків між колективами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, обмін досвідом, оцінка методичної і творчої роботи викладачів та концертмейстерів.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

залучення учнівської молоді до відродження і становлення кращих традицій національної вокально-хорової школи;

підвищення виконавського рівня дитячих хорових колективів початкових спеціалізованих мистецьких закладів, сприяння активізації їх концертної діяльності;

підвищення диригентської майстерності керівників хорових колективів;

поліпшення художнього рівня репертуару, збагачення його оригінальними хоровими творами відомих композиторів-класиків.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь хорові колективи початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

       3.2. Заявки (згідно з додатком) на участь у ІІ турі (заключному) разом із звітами про І тур (відбірковий) Конкурсу подаються до 21 березня 2017 року на адресу: Обласний науково-методичний центр культури, 43025, м. Луцьк,                                                       вул. П’ятницька гірка, 16. Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723 546,                E-mail: nmckv@ukr.net.  

За достовірність даних на учасників ІІ туру (відбіркового) Конкурсу відповідає директор базової школи.

ІV. Умови проведення Конкурсу

       4.1. Конкурс проводиться у два тури:

         І тур (відбірковий) – до 20 березня 2017 року у визначених школах естетичного виховання, а саме:

         Володимир-Волинська музична школа (Устилузька школа мистецтв, Локачинська, Шацька, Любомльська музичні школи);

         Горохівська музична школа (Берестечківська, Сенкевичівська музичні школи);

         Ковельська школа мистецтв (Люблинецька, Камінь-Каширська школи мистецтв, Голобська, Поворська, Турійська музичні школи);

         Луцька музична №1 імені Фридерика Шопена (Гіркополонківська, Маяківська, Торчинська, Ківерцівська музичні школи);

         Луцька музична школа №2 (Луцька музична школа №3, Рожищенська, Олицька, Цуманська музичні школи, Рокинівська школа мистецтв);

         Маневицька музична школа (Колківська,  Любешівська музичні школи);

         Нововолинська школа мистецтв (Іваничівська музична школа);

         Ратнівська музична школа (Заболоттівська, Старовижівська, Смідинська музичні школи).

Директори визначених шкіл встановлюють дату проведення                        І туру (відбіркового) Конкурсу та не пізніше 10 днів до його проведення повідомляють директорів шкіл, голову предметно-циклової комісії хорового диригування Волинського державного училища культури і мистецтв імені                     І.Ф. Стравінського про участь у Конкурсі.

ІІ тур (заключний) – 28 березня 2017 року у приміщенні Палацу культури міста Луцька.

4.2. Номінації Конкурсу:

хорові колективи молодших класів;

хорові колективи старших класів;

хорові колективи учнів хорових відділів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

хори хлопчиків.

4.3. Критерії оцінювання:

відповідність репертуару виконавським можливостям та віковим особливостям учасників;

рівень виконавської майстерності (інтерпретація, виконавський стиль, вокальна культура, ступінь володіння засобами хорового виконавства тощо);

емоційно-художня виразність виступу;

культура виконавської майстерності;

сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду.

Порядок виступів конкурсантів визначає оргкомітет.

V. Програмні вимоги

         5.1. Програма виступу дитячих хорових колективів складає два різнохарактерні твори (крім хорових колективів старших класів, для яких один з творів обов’язково повинен бути українського автора).

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

НАКАЗ


16 червня 2016 року                       м. Луцьк                                               № 65


Про проведення обласного конкурсу виконавців на бандурі серед учнів

початкових спеціалізовани мистецьких навчальних закладів

                                                 Зареєстровано в Головному

                                                  територіальному управлінні

                                                                       юстиції у Волинській області

                                                                       30 червня 2016 року

                           за № 18/1464


На виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/28,  з метою виявлення найбільш здібних виконавців на бандурі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, оцінки рівня методичної роботи викладачів та обміну досвідом роботи

НАКАЗУЮ:

1. Провести 21 лютого 2017 року обласний конкурс виконавців на бандурі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського (далі – Конкурс). Початок о 10.00 годині.

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу виконавців на бандурі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додається).

3. Доручити підготовку та проведення Конкурсу Обласному науково-методичного центру культури (Рожнова Л.В.).

4. Обласному науково-методичному центру культури розробити і в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, забезпечити вирішення організаційних питань, пов'язаних з підготовкою  та проведенням                  ІІІ (заключного) туру Конкурсу. 

5. Начальникам відділів, секторів культури, культури і туризму  райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, директорам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області провести відповідну роботу щодо участі учнів і викладачів у Конкурсі.       

Взяти до уваги, що витрати на проїзд і добові за рахунок організацій, які відряджають.

6. Директорові Волинського державного училища культури і мистецтв                  імені І.Ф. Стравінського Панасюку В.Г. забезпечити організацію і належні умови для проведення ІІІ туру (заключного)  Конкурсу та участь викладачів училища у роботі журі.

7. Головному спеціалістові управління культури облдержадміністрації Юфимчук І.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

      8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

      9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник управління                                                                              В. Дмитрук


Юфимчук 757112


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури

 облдержадміністрації

                                                                                   30 червня 2016 року №65


                                                                      Зареєстровано в Головному

                                                                      територіальному управлінні

                                                                                юстиції у Волинській області

                                                                                30 червня 2016 року

                                            за № 18/1464


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу виконавців на бандурі серед учнів

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

                                      

І. Загальні положення

 Обласний конкурс виконавців на бандурі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів проводиться управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласним науково-методичним центром культури (далі – Конкурс).

ІІ. Мета Конкурсу

2.1. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, вдосконалення майстерності бандуристів, поліпшення художнього рівня репертуару, посилення впливу бандурного мистецтва на формування світогляду і духовності молодого покоління, художнього мислення музичного образу, активізація творчої діяльності викладачів музичних шкіл, обміну досвідом та інноваційними ідеями провідних викладачів.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

 популяризація виконавства гри на бандурі;

збагачення репертуару високохудожніми творами українських авторів;

привернення уваги широких кіл громадськості до юних талантів області орієнтованих на популяризацію кращих зразків інструментальної музики;

оцінки рівня методичної роботи викладачів, обмін творчими досягненнями.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

3.2. Вікові категорії:

І категорія – до 10 років включно;

ІІ категорія – з 11 до 13 років включно;

ІІІ категорія – від 14 років.

Вік учасника визначається на період ІІІ туру  (заключного) Конкурсу.

3.3. Для участі у ІІ турі (регіональному) Конкурсу подається заявка учасника в електронному вигляді, підписана директором навчального закладу у базову школу до 06 лютого 2017 року.

3.4. Заявки (згідно з додатком) на ІІІ тур (заключний) та звіти про ІІ тур (регіональний) подаються до 14 лютого 2017 року за адресою: Обласний науково-методичний центр культури, 43025, м. Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 16. Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723 546. E-mail: nmckv@ukr.net. До заявки додається посвідчення особи учасника (паспорт або свідоцтво про народження).

Обробку персональних даних проводити Обласному науково-методичному центру згідно Закону України «Про захист персональних даних».

За достовірність даних на учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу відповідає директор базової школи.

Заявки, надіслані несвоєчасно, та ті, що не відповідають встановленому зразку, не розглядаються.

ІV. Умови проведення Конкурсу

         4.1. Конкурс проводиться у три тури:

         І тур (відбірковий) – у всіх початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області до 03 лютого 2017 року.

ІІ тур (регіональний) –  у базових школах за таким графіком:

Ковельська школа мистецтв – 07 лютого 2017 року

Володимир-Волинська музична школа – 08 лютого 2017 року

Луцька музична школа № 1імені Фридерика Шопена – 09 лютого                    2017 року

Луцька музична школа № 2 – 10 лютого 2017 року

За якісний відбір учасників на ІІ тур (регіональний) Конкурсу відповідає директор базової школи.

ІІІ тур (заключний)  – 21 лютого 2017 року у приміщенні Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського. На ІІІ тур (заключний) відбираються конкурсанти, які отримали у ІІ турі (регіональному) не нижче 12 балів.

4.2. Номінації Конкурсу:

«Бандурист-інструменталіст»; «Бандурист-вокаліст».

4.3. Критерії оцінювання:

рівень технічної досконалості виконання; чистота інтонації, володіння диханням; переконливість виконавської інтерпретації; сценічна культура, артистизм; дотримання програмних вимог.

Порядок виступів конкурсантів визначає оргкомітет.

V. Програмні вимоги Конкурсу

5.1. «Бандурист-вокаліст» (І, ІІ, ІІІ категорії):

два різнохарактерні вокальні твори;

віртуозний етюд (І, ІІ тур).

5.2. «Бандурист-інструменталіст»:

два різнохарактерні вокальні твори (І категорія);

віртуозний етюд, п’єса (ІІ категорія);

твір великої форми (концерти, сонати), п’єса (ІІІ категорія).

5.3. Вимоги до конкурсантів:

наявність нотного матеріалу творів, що виконуються (ІІ, ІІІ тур Конкурсу);

наявність плекторів (штучних нігтів) для ІІ та ІІІ вікових категорій;

якісно настроєний інструмент.


VІ. Журі Конкурсу

6.1. Голова журі І туру (відбіркового) – директор початкового спеціалізованого мистецького  навчального закладу, члени журі – викладачі відділу народних інструментів.

6.2. Голова журі ІІ туру (регіонального) – голова комісії секції бандури Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, члени журі – викладачі училища.

6.3 Для оцінювання виступів учасників ІІІ туру (заключного) утворюється журі, до складу якого входять авторитетні фахівці в галузі культури і мистецтв.

6.4. Виступи оцінюються за 15-бальною системою.

VІІ. Нагородження учасників

7.1. Переможцем Конкурсу є учасник, який отримав 15 балів, лауреатами – конкурсанти, які зайняли І,ІІ,ІІІ місця у кожній номінації

7.2. Переможець і лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами управління культури облдержадміністрації.

Начальник відділу культури і мистецтв                                          Назаревич М.Р.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ


НАКАЗ


16 вересня 2016 року                                                                                           №  64

м. Луцьк


Про проведення обласного конкурсу виконавців на духових

та ударних інструментах імені Анатолія Тиможинського серед

учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

                                                Зареєстровано в Головному

                                                  територіальному управлінні

                                                                       юстиції у Волинській області

                                                                       30 червня 2016 року

                           за № 17/1463


На виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/28, з метою виявлення найбільш здібних виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, оцінки рівня методичної роботи викладачів та обміну досвідом роботи

НАКАЗУЮ:

1. Провести 29 березня 2017 року обласний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Анатолія Тиможинського серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського (далі – Конкурс). Початок о 10.00 годині.

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах імені Анатолія Тиможинського серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додається).

3. Доручити підготовку та проведення Конкурсу Обласному науково-методичного центру культури (Рожнова Л.В.).

4. Обласному науково-методичному центру культури розробити і в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, забезпечити вирішення організаційних питань, пов'язаних з підготовкою  та проведенням                     ІІІ туру (заключного) Конкурсу. 


5. Начальникам відділів, секторів культури, культури і туризму  райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, директорам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області провести відповідну роботу щодо участі учнів і викладачів у Конкурсі.

Взяти до уваги, що витрати на проїзд і добові за рахунок організацій, які відряджають.

6. Директорові Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Панасюку В.Г. забезпечити організацію і належні умови для проведення ІІІ туру (заключного) Конкурсу та участь викладачів училища у роботі журі.

7. Головному спеціалістові управління культури облдержадміністрації Юфимчук І.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник управління                                                                              В. Дмитрук


Юфимчук 757 112                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                Наказ управління культури облдержадміністрації

                                                                                                                                16 червня 2016  №64


                                                                                                                                Зареєстровано в Головному

                                                                                                                               територіальному управлінні

                                                                                                                              юстиції у Волинській області

                                                                                                                             30 червня 2016 року

                                                                                                                            за № 17/1463


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу виконавців на духових та ударних

 інструментах імені Анатолія Тиможинськогосеред учнів

початкових спеціалізованих мистецьких

навчальних закладів


                                      І. Загальні положення

Обласний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Анатолія Тиможинського серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів проводиться управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласним науково-методичним центром культури (далі– Конкурс).

ІІ. Мета Конкурсу

2.1. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, підвищення рівня виконавської майстерності учнів, збереження,  популяризація та подальший розвиток духової школи, обмін досвідом та інноваційними ідеями викладачів.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

популяризація виконавства на духових та ударних інструментах;

привернення уваги широких кіл громадськості до юних талантів області,орієнтованих на популяризацію кращих зразків інструментальної музики;

оцінки рівня методичної роботи викладачів, обмін творчими досягненнями.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

3.2. Вікові категорії:

І категорія – до 12 років включно;

ІІ категорія – від 13 років включно.

Вік учасника визначається на період ІІІ туру (заключного) Конкурсу.

3.3. Для участі у ІІ турі (регіональному) Конкурсу подається заявка учасника в електронному вигляді, підписана директором навчального закладу у базову школу до 10 березня 2017 року.

3.4. Заявки (згідно з додатком) на ІІІ тур (заключний) та звіти про ІІ тур (регіональний) подаються до 21 березня за адресою: Обласний науково-методичний центр культури, 43025, м. Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 16. Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723546. E-mail: nmckv@ukr.net. До заявки додається посвідчення особи учасника (паспорт або свідоцтво про народження).

Обробку персональних даних проводити Обласному науково-методичному центру згідно Закону України «Про захист персональних даних».

За достовірність даних на учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу відповідає директор базової школи.

Заявки, надіслані несвоєчасно, та ті, що не відповідають встановленому зразку, не розглядаються.

ІV. Умови проведення Конкурсу

         4.1. Конкурс проводиться у три тури:

         І тур (відбірковий) – у всіх початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області до 09 березня 2017 року.

ІІ тур (регіональний) –  у базових школах за таким графіком:

Володимир-Волинська музична школа – 14 березня 2017 року;

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена – 15 березня 2017 року;

Луцька музична школа № 2 – 16 березня 2017 року;

Ковельська школа мистецтв – 17 березня 2017 року.

ІІІ тур (заключний) – 29 березня 2017 року у приміщенні Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського. На ІІІ тур (заключний) відбираються конкурсанти, які отримали у ІІ турі (регіональному) не нижче 12 балів.

4.2. Номінації Конкурсу:

дерев’яні духові інструменти; мідні духові інструменти; ударні інструменти.

4.3. Критерії оцінювання:

виконавська майстерність;відповідність вибору репертуару рівню підготовки та здібностям учасника; сценічна культура.

Порядок виступів конкурсантів визначає оргкомітет.

V. Програмні вимоги Конкурсу

5.1. Дерев’яні духові інструменти:

 І, ІІ категорії – два різнохарактерні твори.

5.2. Мідні духові інструменти:

І, ІІ категорії  – два різнохарактерні твори.

5.3. Ударні інструменти:

І, ІІ категорії  – два різнохарактерні твори.

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Голова журі І туру (відбіркового) – директор початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, члени журі – викладачі відділу духових та ударних інструментів.

6.2. Голова журі ІІ туру (регіонального) – викладач Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, члени журі – викладачі шкіл відділу духових та ударних інструментів.

6.3. Для оцінювання виступів учасників ІІІ туру (заключного) утворюється журі, до складу якого входять авторитетні фахівці в галузі культури і мистецтв.

6.4. Виступи оцінюються за 15-бальною системою.

VІІ. Нагородження учасників

7.1. Переможцем Конкурсу є учасник, який отримав 15 балів, лауреатами – конкурсанти, які зайняли І,ІІ,ІІІ місця у кожній номінації.

7.2. Переможець і лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами управління культури облдержадміністрації.

Начальник відділу культури і мистецтв                                          Назаревич М.Р.