Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Оголошення про конкурси

Державні закупівлі Річний план закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2015 рік09 грудня 2014р., 12:02

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                     Наказ Міністерства економічного

                                                                                                     розвитку і торгівлі України 
                                                                                                     15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                                                                  
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
 закупівель зі змінами на 2015 рік 
Волинське державне училище культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського    02214426
       (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце-дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3

5

8

06.20.1               Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Державний класифікатор ДК 016-2010

2282

Кошти місцевих бюджетів

847651,20 грн. з ПДВ (Вісімсот сорок сім тисяч шістсот п’ятдесят одна грн. 20 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Комітет з конкурсних торгів

Очікувана вартість закупівлі відповідно до проекту кошторису на 2015 рік

 35.11.1       Енергія електрична

Державний класифікатор ДК 016-2010

2282

Кошти місцевих бюджетів

273935,54 грн. з ПДВ (Двісті  сімдесят три   тисячі дев’ятсот тридцять п‘ять грн. 54 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Комітет з конкурсних торгів

Очікувана вартість закупівлі відповідно до проекту кошторису на 2015 рік

                 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.12.2014 р. № 4-2014.                                                                                                                                                   

 Голова комітету з конкурсних торгів        Бондар Н.Ф.              _______________
                                                                    (прізвище, ініціали)            (підпис)        М. П. 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   Максимюк Л.О.         _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)            (підпис)